Trenutni podaci 25.07.2021 06:56:00

Temperatura (°C)18,0
Vlaga (%)96,0
Tlak (hPa)1011,2
Točka rosišta (°C)17,4
Udari vjetra (km/h)0,0
Smjer vjetra (°)38,0
Smjer vjetra (eng)NE
Brzina vjetra (km/h)0,0
Trenutne padaline (mm/h)0,0
Dnevno padalina (mm)0,0
Ukupno padalina (mm)101,2
Evapotranspiracija0,0
Solarna radijacija (W/m2)44,0
UV zračenje0,0